CONTACT 

Privacy

I. Algemeen

Het Advocatenkantoor Goris & Van Herck bv zet in deze privacyverklaring (de ‘Verklaring’) op gedetailleerde wijze uiteen hoe zij als verwerkingsverantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat. Het Advocatenkantoor Goris & Van Herck bv leeft de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 EG (de ‘General Data Protection Regulation’ of ‘GDPR’) na , alsook de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het ‘recht van de elektronische economie’. Door mededeling van uw persoonsgegevens en het gebruik van onze website, gaat u expliciet akkoord met de manier waarop het Advocatenkantoor Goris & Van Herck bv uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt zoals beschreven is in deze Verklaring. Het Advocatenkantoor Goris & Van Herck bv neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@goris-vanherck.be

II. verwerkingsverantwoordelijke functionaris

Euismod in Uw persoonsgegevens zullen verwerkt worden door Advocatenkantoor Goris & Van Herck bv, met zetel te 3128 Tremelo, Baalsebaan 183, O.N.-nr. 0811.868.323.
Het kantoor heeft binnen haar organisatie een verantwoordelijke voor gegevensbescherming aangewezen, bij wie u altijd om informatie kan verzoeken m.b.t. uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze persoon kan u bereiken via info@goris-vanherck.be massa placerat. Risus quis varius quam quisque. Fermentum leo vel orci porta non pulvinar neque. Pretium vulputate sapien nec sagittis aliquam malesuada bibendum arcu vitae. Viverra aliquet eget sit amet. Platea dictumst vestibulum rhoncus est.

III. Persoonsgegevens die gebeurlijk kunnen verwerkt worden

Het verwerken van persoonsgegevens betekent dat het Advocatenkantoor Goris & Van Herck bv informatie zal gebruiken aan de hand waarvan u geïdentificeerd kunt worden.
De te verwerken persoonsgegevens zullen variëren in functie van de concrete omstandigheden. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die het Advocatenkantoor Goris & Van Herck bv (gebeurlijk) verwerkt :

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • beroepsactiviteiten
 • e-mailadres
 • IP-adres
 • locatiegegevens
 • gegevens over uw activiteiten op onze website
 • bankrekening
 • overige gegevens die u actief vertrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens kunnen tevens verwerkt worden :

 • strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van en persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

IV. Bewaring van persoonsgegevens

Het Advocatenkantoor Goris & Van Herck bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, evenwel rekening houdend met onze wettelijke en deontologische verplichtingen.

 

V. Doeleinden en grondslagen van de verwerking

Het Advocatenkantoor Goris & Van Herck bv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen :

 • ter behartiging van de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon, mogelijks in het kader van gerechtelijke bijstand/verdediging, onze adviezen, algemene en financiële administratie en juridische dienstverlening in het algemeen;
 • u te kunnen telefoneren of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren;
 • u te informeren over wijzigingen en/of aanpassingen van onze diensten;

en dit op grond van volgende mogelijke grondslagen:

 • een overeenkomst tussen u en het Advocatenkantoor Goris & Van Herck bv in het kader van een juridische dienstverlening in de ruime zin van het woord;
 • in uitvoering van wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld de antiwitwaswetgeving;
 • U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar zult willen begrijpen dat bepaalde juridische dienstverlening onmogelijk wordt wanneer de verwerking door u geweigerd wordt

VI. Delen van persoonsgegevens met derden

Het Advocatenkantoor Goris & Van Herck bv verkoopt, verhuurt en verdeelt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met u.

VII. Uw rechten

U heeft het recht :

 • om uw persoonsgegevens in te zien , te beperken, te corrigeren en/of te verwijderen;
 • om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • op gegevensoverdraagbaarheid : dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij in een computerbestand beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, beperking, correctie, verwijdering , gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@goris-vanherck.be Om er zeker van te zijn dat dergelijk verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Tevens heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens : Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel.+32 (0)2 274 48 00, fax +32 (0)2 274 48 35, contact@apd-gba.be of commission@privacycommission.be

VIII. De wijze van bescherming van persoonsgegevens

Advocatenkantoor Goris & Van Herck bv heeft veiligheidsmaatregelen uitgewerkt op technisch en organisatorisch vlak om verlies, vernietiging, fout gebruik, vervalsing en ongeoorloofde wijzigingen van persoonsgegevens te vermijden.

 IX. Cookies

Advocatenkantoor Goris & Van Herck bv gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Er wordt gebruik gemaakt van tracking cookies om de prestaties van onze website te meten en nadien te kunnen aanpassen.
Wij maken hiervoor gebruik van Google Analytics, een webanalyse die ons aangeboden wordt door Google. Het meet o.a. het aantal bezoekers en het algemeen surfgedrag zoals de duur van het bezoek aan de website of het aantal pagina’s een gebruiker gemiddeld bekijkt. Voor meer informatie rond de werking van deze cookies, consulteer de cookie-en privacyverklaring van Google. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.