CONTACT 

Particulieren

Ondernemers

INCASSO

- invordering niet -betaalde facturen
- ingebrekestelling
- IOS procedure
- dagvaarding
- gedwongen invordering
- beslag

ONDERNEMINGSRECHT

- opstellen contracten en algemene voorwaarden
- oprichting vennootschap
- overdracht handelsfonds of aandelen
- oneerlijke concurrentie
- geschillen tussen aandeelhouders

VASTGOEDRECHT

- koop -verkoop
- woninghuur - handelshuur
- bouwgeschillen
- aansprakelijkheid aannemer en architect
- appartementsrecht en mede-eigendom
- erfdienstbaarheden

CONTRACTEN & VERBINTENISSEN 

- huur: woninghuur, handelshuur, gemene huur en pacht
- lening
- koop
- aanneming
- recht van opstal en vruchtgebruik

AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

- aansprakelijkheid voor zaken, dieren, gebouwen, kinderen, werknemers...
- lichamelijke schade en dodelijke ongevallen
- productaansprakelijkheid
- medische aansprakelijkheid
- eigendomsaansprakelijkheid

VERZEKERINGSRECHT

- nazicht polisvoorwaarden
- rechtsbijstand
- burgerlijke aansprakelijkheid
- brand- en autoverzekering
- familliale polis

ARBEIDSRECHT

- arbeidsovereenkomst
- loongeschillen
- ontslag
 - arbeidsongevallen
 - niet-concurrentie

INSOLVENTIERECHT

- faillissementen
- gerechtelijke reorganisatie (WCO)
- collectieve schuldenregeling
- aangifte van schuldvordering
 - voorrechten

BEMIDDELING IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN 

- als erkend bemiddelaar
- bestand bij een bemiddeling
- nazicht van de bemiddelingsovereenkomst

BESLAGRECHT

- bewarend beslag
- uitvoerend beslag
- beslag op (on)roerend goed
- beslag onder derden
- revindicatie

PERSONEN- EN FAMILIERECHT 

- echtscheiding
- dringende en voorlopige maatregelen
- verblijfs- en omgangsregeling kinderen
- recht op persoonlijk contact
- onderhoudsbijdragen 
- afstamming en adoptie 

FAMILIAAL VERMOGENSRECHT

- vereffening en verdeling na relatiebreuk
- gedwongen verkoop gezinswoning
- verplichte uitonverdeeldheidtreding
- woonstvergoeding
- overname hypothecair krediet
- opvolging werkzaamheden notaris

SUCCESSIEPLANNING & FISCAAL RECHT 

- uitwerken successieplanning
- nazicht en voorbereiden huwelijkscontract
- opstellen testamenten
- uitwerken handgifte en schenking
- invullen van aangiftes in de personenbelasting 
- bezwaarschrift
- fiscaal beroep 

 VERKEERSRECHT

- dagvaarding voor de politierechtbank
- snelheidsovertredingen
- alcohol en drugs in het verkeer
- ongevallen
- vluchtmisdrijf
- rechtsbijstand

STRAFRECHT

- verdediging beklaagde
- burgerlijke partijstelling
- voorlopige hechtenis
- probatie
- tuchtrecht
- internering
- sociaal en administratief strafrecht

BESLAGRECHT

- bewarend beslag
- uitvoerend beslag
- beslag op (on)roerend goed
- beslag onder derden
- revindicatie

ARBEIDSRECHT

- arbeidsovereenkomst
- loongeschillen
- ontslag
 - arbeidsongevallen
 - niet-concurrentie

VERZEKERINGSRECHT

- nazicht polisvoorwaarden
- rechtsbijstand
- burgerlijke aansprakelijkheid
- brand- en autoverzekering
- familliale polis

AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

- ​aansprakelijkheid voor zaken, dieren, gebouwen, kinderen, werknemers...
- lichamelijke schade en dodelijke ongevallen
- productaansprakelijkheid
- medische aansprakelijkheid
- eigendomsaansprakelijkheid

JEUGDRECHT

- ouderlijk gezag
- problemen tussen ouders en kinderen
- verontrustende opvoedingssituatie
- onderhoudsplicht
- afstamming
- adoptie
- jeugdhulp

Waarom een Advocaat raadplegen
als ondernemer
Waarom een Advocaat raadplegen
als particulier