CONTACT 

Mr. Christiaan ​G​oris

T: 016/53.53.94
G: 0495/53.61.40
E: christiaan.goris@goris-vanherck.be

SPECIALITEIT

 • Ondernemingsrecht
 • Faillissement
 • WCO
 • Vastgoedrecht
 • Verkoop
 • Huur
 • Burenhinder
 • Erfdienstbaarheden
 • Aanneming
 • Fiscaal recht
 • Successieplanning
 • Familierecht

Mr. Christiaan Goris is advocaat én erkend bemiddelaar in burgerlijk en handelsrecht.

Hij richt zich voornamelijk op de ondernemers. Hij staat hen als ware ondernemingscoach bij in alle aspecten van het ondernemen, van bij de start, tijdens de groei, bij overnames, ..., maar ook bij moeilijkheden en eventueel het faillissement. 

Mr. Goris heeft een bijzondere interesse in vastgoedrecht, m.n. alle juridische aspecten m.b.t. onroerende goederen. Verkoop, huur, makelaarsovereenkomsten, erfdienstbaarheden, burenhinder, afpalingen, openbare aanbesteding, publiek-private samenwerking, stedenbouw, … komen regelmatig aan bod. Ook de problemen tussen bouwheren en aannemers en aannemers en onderaannemers leiden vaak tot geschillen waarbij Mr. Goris u professioneel kan begeleiden.

Als gegradueerde in de Fiscale Wetenschappen heeft Mr. Goris ook een stevige basis om u te begeleiden in fiscale geschillen. Hij deed ervaring op in de fiscale dienst van de Fiduciaire van Breda. Tot heden is hij docent Vastgoedfiscaliteit, zijn stokpaardje is hierbij de successieplanning of vermogensplanning zoals hij het liever noemt. Alvorens u langsgaat bij de notaris om uw successieplanning uit te werken, vraagt u best advies aan een fiscaal advocaat, die voor u de best mogelijke weg kan uitstippelen. Ook in het up-to-date houden van zo’n planning is de bijstand van Mr. Goris al meermaals van goudwaarde gebleken.

Naast ondernemers blijven particulieren zeer belangrijk voor Mr. Goris. Hij begeleidt hen in alle juridische aspecten van het leven, zoals bij echtscheiding, vereffening en verdeling van de huwgemeenschap, problemen tussen verhuurders en huurders, contracten, discussies met de buren. 

Mr. Goris is ​een betrokken en verbindend advocaat, die de cliënten en hun dossiers van nabij opvolgt. Hij specialiseerde zich in fiscaal recht, ondernemingsrecht, vastgoedrecht en familierecht. Vanuit zijn ervaring kan hij de cliënten bijstaan in vrijwel alle materies waarmee ze geconfronteerd worden.

Mr. Goris bijt zich graag vast in uw dossier en gaat graag een stapje verder om uw belangen het best mogelijk te verdedigen.


Christiaan Goris is ook te vinden op www.advocaat-info.be