Bijstand bij een strafrechtelijk verhoor

Bij een strafrechtelijk verhoor is het zeer belangrijk dat u correct antwoordt op de vragen die u worden gesteld. Evident is dat zeker niet, aangezien u zich op dat moment wellicht niet op uw best zal voelen. Zenuwen, angst, onwetendheid kunnen zorgen voor heel wat problemen bij de verdere afhandeling van uw dossier.

Wij verlenen u graag bijstand.

De Salduz-wet voert trouwens het recht in op bijstand van een advocaat vanaf het eerste verhoor door de politiediensten.

De Salduz-wet kwam er naar aanleiding van de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, die deze bijstand verplicht stelt.
Een paar heel concrete elementen uit de wet zijn onder andere het feit dat een verdachte die van zijn vrijheid beroofd is de gelegenheid heeft 30 minuten te overleggen met zijn advocaat vooraleer hij een verklaring aflegt aan de politie. Tijdens het daaropvolgende verhoor blijft de advocaat aanwezig maar mag niet tussenkomen. Het politieverhoor kan worden onderbroken voor een bijkomend overleg van 15 minuten. Zij kunnen bovendien aan de onderzoeksrechter voorwaarden suggereren voor een vrijheid onder voorwaarden, zodat een vrijlating sneller wordt overwogen.

Mrs. Tessa Van Herck en Tina Vander Seype zijn ingeschreven op de lijst van advocaten die bijstand kunnen leveren bij een verhoor en doen regelmatig permanentie, waarbij zij ten allen tijde kunnen opgeroepen worden.
Hun interesse in het strafrecht garandeert de eventuele ondervraagde bovendien van een kwalitatief hoogstaande bijstand.

Back to top
x

Advocatenkantoor Goris & Van Herck – sinds 30.09.2017 Advocatenkantoor Legiteam!