Ondernemingsrecht in de ruime zin

Advocatenkantoor Goris & Van Herck begeleidt éénmanszaken én KMO's vanaf de oprichting tot de eventuele vereffening.

Christiaan Goris heeft zich gespecialiseerd in het ondernemingsrecht, teneinde de cliënten en zo efficiënt en correct mogelijke bijstand te kunnen verlenen m.b.t. alles wat de eenmanszaak of vennootschap aangaat.

Het is duidelijk dat wie vandaag beslist om ondernemer te worden steeds meer geconfronteerd worden met administratie. De wetgeving (Europees, federaal, gewestelijk) wordt alsmaar complexer en wordt voortdurend bijgestuurd. Advocatenkantoor Goris heeft de nodige ervaring teneinde ondernemingen correct te adviseren en te begeleiden wanneer er behoefte is aan specifieke juridische kennis.

Wij trachten alle juridische problemen op een pragmatische en efficiënte manier aan te pakken en zoeken steeds een oplossing op maat van uw onderneming. Wij helpen u bovendien bij de concrete uitwerking van de gekozen oplossing.

Zo kunnen wij u helpen bij:

  • de opstart van een zelfstandige activiteit
  • de keuze van de vennootschapsvorm (BVBA, NV, VZW, ...) en de oprichting van de vennootschap
  • het opmaken van de noodzakelijke documenten (notulen, verslagen, statuten, overeenkomst verkoop aandelen, ...)
  • de overname van een onderneming (verkoop of aankoop van het bedrijf of een deel ervan, overname van een ander bedrijf, u overweegt een zogenaamde management buy-out of een management buy-in, u zoekt extra kapitaal via aantrekken van een externe partner, ... )
  • de begeleiding bij de vereffening van de vennootschap
  • de betwistingen tussen de vennoten (gedwongen overdracht van aandelen, gedwongen overname van aandelen)

Back to top
x

Advocatenkantoor Goris & Van Herck – sinds 30.09.2017 Advocatenkantoor Legiteam!