Een correcte, kordate en kosteloze aanpak van uw slechte betalers

Indien u niet betaald wordt (factuur, huurgeld, onderhoudsgeld, ...), kan u bij Advocatenkantoor Goris & Van Herck terecht voor een snelle en correcte invordering.

Wij werken volgens het volgende schema:

  1. telefonisch contact onmiddellijk na kennisname van de vordering
  2. ingebrekestelling binnen de 48 uren
  3. dagvaarding uiterlijk na één maand
  4. verdediging voor de rechtbank
  5. gedwongen invordering (verloopt via de gerechtsdeurwaarder, die het vonnis ontvangt na kennisname door ons kantoor)

Spijtig genoeg gebeurt het wel eens dat iemand u niet correct of op tijd betaalt. Ofwel worden de geleverde goederen niet (volledig) betaald, ofwel hebt u diensten gepresteerd en wordt uw werk niet vergoed. Ook huur- of onderhoudsgelden worden niet altijd tijdig betaald. In dat geval kunnen wij u helpen.

Zodra u ons de facturen of de overeenkomst hebt overgemaakt, nemen wij in eerste instantie telefonisch contact op met de schuldenaar om betaling te verkrijgen of eventueel (indien u daarmee instemt) een afbetaling af te spreken.

Indien de schuldenaar zijn afspraken niet nakomt, wordt een aangetekende ingebrekestelling verstuurd. Hierin stellen we de schuldenaar zeer duidelijk in gebreke en wordt uitdrukkelijk meegedeeld dat gerechtelijke stappen zullen volgen indien betaling uitblijft. Ervaring leert dat het verzenden van meerdere herinneringen niet nuttig is. Indien na de ingebrekestelling niet wordt betaald, moet de betaling afgedwongen worden.

In dat geval stellen we de dagvaarding op, zodat de procedure kan opgestart worden voor de bevoegde rechter.

De schuldeiser wordt door één van onze advocaten gedagvaard om tegen een bepaalde datum voor de rechtbank te verschijnen. Als de schuldeiser niet reageert en niet aanwezig is op die datum, zal de rechtbank op korte termijn een vonnis uitspreken in uw voordeel.

Advocatenkantoor Goris & Van Herck garandeert u een snelle en correcte opvolging van slechte betalers en desgevallend de invordering/incasso (via gerechtelijke weg) van uw facturen of andere betalingsvorderingen.

Het belangrijkste voordeel van de invordering via een advocatenkantoor is dat het u of uw onderneming in het merendeel van de gevallen niets kost, zelfs geen lidgeld of aansluitingsvergoeding! Immers, in veel gevallen kunnen de kosten voor invorderingen (dagvaardingskosten, kosten raadsman, kosten uitvoering,...) integraal verhaald worden op uw schuldenaar. Want indien er geen betwisting is over het gevorderde, blijft in veel gevallen de door u gevorderde hoofdsom, na aftrek van alle procedurekosten over. M.a.w. inning op kosten van uw schuldenaar is het streefdoel.

Alleszins ontvangt u altijd de hoofdsom en de verwijlinteresten. Meestal voorzien uw algemene voorwaarden of de overeenkomst ook in de verplichting van de schuldenaar tot betaling van een schadevergoeding (bv. 10%). Meestal is die al voldoende om de kosten die u betaalt aan ons te dekken. Voor abonnementen (meerdere factuurinvorderingen per jaar of maand) worden hierbij nog eens speciale tarieven gehanteerd.

Back to top
x

Advocatenkantoor Goris & Van Herck – sinds 30.09.2017 Advocatenkantoor Legiteam!