Het opstellen van juridische documenten

Het juiste contract, een correct factuur, een juridisch geldende brief, ... Dit alles kan uw positie in een latere discussie sterk bepalen. Advocatenkantoor Goris & Van Herck levert u deze documenten op maat.

Hebt u juridische documenten nodig? Wij stellen ze graag voor u op!

Denk hierbij aan algemene voorwaarden, facturen, huurovereenkomsten, koopverkoopovereenkomsten, ruilovereenkomsten, aannemingsovereenkomsten, dadingsovereenkomsten, (bruik)leenovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, freelanceovereenkomsten, geheimhoudingsverklaringen, samenwoningscontracten, schenkingsovereenkomsten, testamenten, schuldbekentenissen, volmachten, sponsorcontracten, ...

Ook alle vennootschapsdocumenten (van de oprichtingsakte en de statuten tot de notulen van de algemene vergadering en de raad van bestuur) kunnen door ons worden opgesteld. Dit geldt ook voor V.Z.W.'s.

Het nazicht van documenten alvorens u deze moet ondertekenen voor de notaris, bij uw werkgever, met uw aannemer, ..., kan ook bij ons gebeuren.

Het ultieme doel is uiteraard geschillen en zeker procedures te vermijden. Minstens wordt er via die documenten voor gezorgd dat u op uw sterkst bent bij een procedure.

 

Back to top
x

Advocatenkantoor Goris & Van Herck – sinds 30.09.2017 Advocatenkantoor Legiteam!